Kansspelbelasting betalen?

Als je in Nederland bij een kansspel meer dan €454 hebt gewonnen (vroeger was dit 1000 gulden) dan moet je kansspelbelasting betalen over de prijs. Het belastingtarief bedraagt dan 29% en wordt geheven over de waarde van de prijs. Dat hoeft dus niet altijd cash geld te zijn maar het kan ook om een fysiek gewonnen prijs gaan zoals een vakantie of een auto. Er wordt dan berekend wat de waarde van de gewonnen prijs is in het economisch verkeer en daar wordt dan de kansspelbelasting over geheven.

Wie moet de belasting betalen?

Als je een prijs gewonnen hebt dan houdt de organisator veelal al kansspelbelasting in op je gewonnen prijs. Hij kan je ook vragen om eerst de kansspelbelasting te betalen waarna je je geld pas krijgt uitgekeerd. Soms neemt de organisator de kansspelbelasting voor zijn rekening en dan krijg je als je wint de volledige prijs uitgekeerd. Er wordt dan geen kansspelbelasting ingehouden op je prijs.

Kansspelen via internet

Win je via internet een binnenlands kansspel? Dan hoef je hierover geen belasting te betalen aangezien de organisator dit al voor je doet. Heb je in het buitenland een prijs gewonnen via een kansspel op internet? Dan betaal je belasting over het verschil tussen je gewonnen prijs en je ingelegde geld. Je moet zelf aangifte doen en de bijbehorende kansspelbelasting betalen.

Wanneer spreken we over een kansspel?

We hebben te maken met een kansspel als iemand mensen de gelegenheid geeft om prijzen te winnen bij:

  • een spel waarbij toeval of geluk bepaalt wie wint.
  • een prijsvraag waarbij de kennis en/of vaardigheden van de deelnemers bepalen wie wint.
Voorbeelden van kansspelen zijn onder andere bingo's, loterijen, casinospelen, weddenschappen en quizzen.

Houd dus zelf goed in de gaten of je aan een kansspel hebt meegedaan en of en hoeveel belasting je hierover verschuldigd bent.